Lagar och förordningar

Alkohollag (2010:1622)

Alkoholförordning (2010:1636)

Förordning (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

Föreskrifter och allmänna råd

FoHMFS 2014:2
Föreskrifter om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.

FoHMFS 2014:4
Föreskrifter om teknisk sprit.

FoHMFS 2014:5
Föreskrifter om statistiska uppgifter avseende servering.

FoHMFS 2014:6
Föreskrifter och allmänna råd om tillståndsbevis.

FoHMFS 2014:7
Föreskrifter om kunskapsprov.

FoHMFS 2014:8
Föreskrifter och allmänna råd om anmälan av lokal för cateringverksamhet, kryddning av spritdryck för servering som snaps och provsmakning.

FoHMFS 2014:10
Föreskrifter om alkoholhaltiga preparat.

FoHMFS 2015:1
Föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobaksvaror.

FoHMFS 2015:2
Föreskrifter om lagerdeklaration av vin och druvmust.

HSLF-FS 2016:47
Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2015:1) om kontrollköp av folköl och tobaksvaror