Lagar och förordningar

Alkohollag (2010:1622)

Alkoholförordning (2010:1636)

Förordning (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.