Lagar och förordningar

Arbetsmiljölag (1977:1160)

Arbetsmiljöförordning (1977:1166)