Lagar och förordningar

Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Förordning (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Föreskrifter och allmänna råd

HSLF-FS 2015:8
Föreskrifter och allmänna råd om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

HSLF-FS 2015:9
Föreskrifter och allmänna råd om underrättelseskyldighet vid internationella hot mot människors hälsa.