Internationella hälsoreglementet (IHR)

Lagar och förordningar rörande IHR.

Lagar och förordningar

Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Förordning (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Dela med e-post

Gå till toppen av sidan