Lagar och förordningar

Miljöbalk (1998:808)

Miljötillsynsförordning (2011:13)

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Föreskrifter och allmänna råd

FoHMFS 2014:11
Föreskrifter om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel.

FoHMFS 2014:12
Allmänna råd om bassängbad.

FoHMFS 2014:13
Allmänna råd om buller inomhus.

FoHMFS 2014:14
Allmänna råd om fukt och mikroorganismer.

FoHMFS 2014:15
Allmänna råd om höga ljudnivåer.

FoHMFS 2014:16
Allmänna råd om radon inomhus.

FoHMFS 2014:17
Allmänna råd om temperatur inomhus.

FoHMFS 2014:18
Allmänna råd om ventilation.

FoHMFS 2014:19
Allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet.