Miljöhälsa

Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd inom miljöhälsaområdet.

Lagar och förordningar

Miljöbalk (1998:808)

Miljötillsynsförordning (2011:13)

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Dela med e-post

Gå till toppen av sidan