Lagar och förordningar

Lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

Förordning (2011:133) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

Läkemedelslag (2015:315)