Smittskydd

Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd inom smittskyddsområdet.

Lagar och förordningar

Smittskyddslag (2004:168)

Smittskyddsförordning (2004:255)

Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram

Lag (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

Förordning (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

Gå till toppen av sidan