Lagar och förordningar

Smittskyddslag (2004:168)

Smittskyddsförordning (2004:255)

Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram

Lag (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

Förordning (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

Föreskrifter och allmänna råd

HSLF-FS 2015:3
Föreskrifter och allmänna råd om anmälan av misstänkt eller konstaterad Creutzfeldts-Jakobs sjukdom och annan besläktad human spongiform encefalopati.

HSLF-FS 2015:4
Föreskrifter och allmänna råd om smittspårning.

HSLF-FS 2015:5
Föreskrifter om poliodiagnostik vid virusorsakad meningoencefalit.

HSLF-FS 2015:7
Föreskrifter om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall.

HSLF-FS 2015:10
Föreskrifter om smittspårningspliktiga sjukdomar.

HSLF-FS 2015:26
Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall

HSLF-FS 2015:27
Föreskrifter om ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:10) om smittspårningspliktiga sjukdomar

HSLF-FS 2016:51
Föreskrifter om vaccination av barn.