Lagar och förordningar

Lotterilag (1994:1000)

Kasinolag (1999:355)

Lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel