Statsbidrag

Förordningar som rör statsbidrag

Förordningar

Förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

Förordning (2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion

Förordning (2015:456) om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande

Dela med e-post

Gå till toppen av sidan