Lagar och förordningar

Tobakslag (1993:581)

Tobaksförordning (2016:354)

Förordning (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.