Lagar och förordningar

Tobakslag (1993:581)

Tobaksförordning (2016:354)

Förordning (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

Föreskrifter och allmänna råd

FoHMFS 2014:9
Föreskrifter om varningstexter på tobaksvaror samt innehållsdeklaration för och begränsning av halten av vissa beståndsdelar i cigarettrök. Dessa föreskrifter upphörde att gälla den 20 maj 2016.

FoHMFS 2015:1
Föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobaksvaror.

HSLF-FS 2016:42
Föreskrifter och allmänna råd om karaktäristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror.

HSLF-FS 2016:43
Föreskrifter om gränsvärden och mätmetoder av tjära, nikotin och kolmonoxid samt krav för laboratorier vid verifiering av mätningar.

HSLF-FS 2016:44
Föreskrifter om hälsovarning och rapportering av ingredienser för örtprodukter för rökning.

HSLF-FS 2016:45
Föreskrifter om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksvaror.

HSLF-FS 2016:46
Föreskrifter om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror.

HSLF-FS 2016:47
Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2015:1) om kontrollköp av folköl och tobaksvaror

HSLF-FS 2016:77
Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:46) om hälsovarningar på förpackning av tobaksvaror.

HSLF-FS 2016:96
Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:42) om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror.

HSLF-FS 2016:97
Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:45) om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksvaror.