bild på Camilla Sundborger– Jag arbetar med livsmedelsburen smitta och zoonotisk smitta, det vill säga sjukdomar som kan överföras mellan djur och människa. Via mikrobiologisk typning och epidemiologisk övervakning håller vi koll på sjukdomsläget i hela landet.
– Via kliniska labb får vi in prover från patienter som drabbats av till exempel ehec, listeria eller salmonella.

Camilla Sundborgers uppgift är att ta fram vilken typ av till exempel ehec det handlar om och upptäcka om det kanske är ett utbrott på gång. Utöver detta är hon även kvalitetsansvarig, en uppgift som hon tycker är mycket viktig.

– Under de senaste åren har vi arbetat väldigt mycket med metodutveckling för att övergå till helgenomsekvensering som analysverktyg. Denna metodik bygger på att man analyserar en bakteriers hela arvsmassa. Det har varit otroligt roligt men stundtals oerhört utmanande.