Bild på Helena MontiadisHelena Montiadis Sedan den 1 januari 2013 ska alla vaccinationer inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn rapporteras till ett nationellt register som Folkhälsomyndigheten ansvarar för. Registret används som ett verktyg för att följa upp effekten av vaccinationsprogrammet.

Helena jobbar med förvaltning av systemet. Det är ett arbete som bland annat innebär att ge support till dem som använder det, framför allt sjuksköterskor som vaccinerar barn.

Med hjälp av SQL tar Helena fram statistik över andelen folkbokförda barn i olika åldersgrupper som fått de rekommenderade vaccinationerna. Statistiken används inom myndigheten, men efterfrågas också av dem som jobbar med vaccinationer inom barnhälsovård och elevhälsa.

Helena är även involverad i verksamhetsutveckling genom ett internt data managementprojekt med anledning av att vi gör en hel del undersökningar och enkäter. Uppdraget omfattar hela processen, från att klargöra det lagliga stödet för att göra en insamling till att uppgifterna överförs, behandlas, dokumenteras och lagras på ett säkert sätt. Syftet är att skapa riktlinjer och rutiner som kvalitetssäkrar hanteringen av uppgifter i myndigheten.

– Det mest intressanta med mitt jobb är arbetet med data i gränslandet mellan teknik och verksamhet, säger Helena. Det kan till exempel handla om att försöka förstå nyanserna i uppföljnings- och analysbehovet för att sedan översätta dem till SQL-kod.