bild på Jonas HardestamJonas Hardestam Jonas är biolog och har disputerat inom virologi. Han arbetade tidigare med biosäkerhet vid myndighetens säkerhetslaboratorium. När enheten för beredskap och krishantering bildades gick Jonas över till att jobba med beredskapsfrågor vid enheten.

– Det övergripande uppdraget är att upprätthålla en god beredskap mot olika hälsohot, inte minst smittor. Jag bidrar bland annat genom att planera olika samverkansövningar och ger stöd vid snabba riskvärderingar av nya hot.

Med anledning av det skärpta säkerhetspolitiska läget har ett antal myndigheter fått i uppdrag av regeringen att återuppta det civila försvaret.

– Jag samordnar Folkhälsomyndighetens planering inom civilt försvar. Vi arbetar sedan tidigare bland annat med att skydda vår samhällsviktiga verksamhet så att vi kan hantera kriser men nu gäller det också höjd beredskap och ytterst krig, ett arbete som är både viktigt och utmanande, berättar Jonas.

Jonas samordnar också det så kallade 11-mötet, ett dagligt möte vid myndigheten där aktuella händelser diskuteras och hanteras ur ett beredskapsperspektiv.

– Jag tycker det är stimulerande att beredskapsfrågorna berör hela samhället och jag trivs med de många kontakterna med andra medarbetare inom myndigheten och med andra myndigheter och organisationer.