bild på Karina GodoyKarina Godoy Projektet innebär att hitta och testa kompletterande kommunikationskanaler och metoder för att nå fram till svensk-somaliska föräldrar om barns hälsa och vaccinationer.

I projektgruppen, som har bred kompetens inom bland annat folkhälsovetenskap, kommunikation och forskningsmetoder, ingår även medarbetare från andra organisationer, till exempel barnhälsovården, Karolinska institutet och smittskyddsenheterna.

– Vaccinationerna är viktiga för att förhindra utbrott av sjukdomar som kan ge komplikationer och svåra följder, berättar Karina. 2013 gjorde vi en förstudie där föräldrar och BVC-personal intervjuades om vilka hinder de uppfattade för vaccinationer. När vi hade sammanställt resultatet kunde vi konstatera att det behövdes informationskampanjer och stöd både till föräldrar och BVC-personal.

Insatserna görs i nära samarbete med lokala frivilligorganisationer och civilsamhället.
Projektgruppen utgår från TIP (Tailoring Immunization Programs) för att arbeta fram insatser, en metod som WHO tagit fram för att identifiera hindrande och motiverande faktorer. För att planera, genomföra och utvärdera insatserna används en amerikansk modell för folkhälsoinsatser, RE-AIM (Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, Maintenance).

– Ett exempel på en aktivitet vi genomfört i målgruppen är dialogseminarier, med stort utrymme för frågor. Ett annat exempel är en film med somaliska nyckelpersoner och föräldrar som fungerat som ett diskussionsunderlag för erfarenheter av och nyttan med vaccinationer. För att sprida kunskap har vi dessutom tagit hjälp av nyckelpersoner med stora nätverk i de båda stadsdelarna.

– Jag tycker att det är spännande att tänka innovativt och att testa nya kanaler och metoder för att nå fram med budskapet, säger Karina. För oss är det ett annorlunda sätt att informera, att nätverka och få direktkontakt med målgruppen vi vänder oss till. Arbetet har också en tydlig koppling mot att skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa i sårbara grupper. Och kul förstås att arbeta med vaccination, en fråga som engagerar och intresserar de flesta människor.