bild på Monika IdeströmMonika Ideström Monica arbetar just nu med studien Hiv i Sverige som gjordes första gången 1987. Det är en återkommande studie med syfte att undersöka befolkningens kunskap om och attityd till hiv, samt hur man förhåller sig till att hiv finns i samhället.

–Under hösten skickade vi en enkät till 30 000 slumpmässigt utvalda personer i befolkningen, berättar Monica. Nu analyseras den data som kommer att bli en rapport under 2017. Resultatet används för att värdera och utveckla det förebyggande arbetet i Sverige och i återrapporteringen till FN och EU.

– Det förebyggande arbetet baseras på den kunskap som vi har idag och den svenska situationen. Att arbeta förebyggande innebär att sprida aktuell kunskap och information om hiv men också att erbjuda testning och i de fall det behövs – en effektiv behandling.

– Alla ska veta varför man ska testa sig och vart man kan testa sig. Genom studien vet vi att kunskapen om hiv varierar. Många vet inte att smittsamheten idag är minimal om den som bär på hiv får en effektiv behandling. Det är en kronisk infektion som kräver daglig medicinering men som tack vare dagens behandling innebär att personer som bär på hiv i Sverige kan leva ett långt liv och också föda barn utan att föra över infektionen.

– Det tar tid för ny kunskap att nå ut och det tar också tid att utrota fördomar och åsikter, även de som saknar grund idag. Budskap måste repeteras för att få effekt, fortsätter Monica. Vårt uppdrag är att ta fram och sprida kunskap som gör att samhället utvecklas och att fler som lever med hiv idag vågar vara öppna med det, om de så önskar.

Sverige har en nationell strategi mot hiv och andra sexuellt överförda och blodburna infektioner där Folkhälsomyndigheten ansvarar för att stödja, samordna och följa upp det preventiva arbetet med hiv. Målet är att minska överföringen av hiv och andra sexuellt överförda och blodburna infektioner.