Porträttbild på Sara WallSara Wall Foto: Nettan OliwSara arbetar med narkotikafrågan ur ett folkhälsoperspektiv, vilket innebär att ta fram kunskap för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet mot narkotika. Syftet är att på sikt minska användningen och de negativa konsekvenserna av att använda narkotika. Ett målen med arbetet är att minska befolkningens ojämlikheter i hälsa.

– Vi jobbar med prevention, att förebygga att något oönskat händer i framtiden, förklarar Sara. Några exempel på preventiva insatser är utbildning, hälsofrämjande aktiviteter och socialpolitiska åtgärder. Många gånger kan insatserna ha inverkan på fler områden än enbart narkotikakonsumtionen, till exempel vid problematiskt alkoholbruk och kriminalitet.

– Med mitt arbete bidrar jag till folkhälsan genom att minska användningen och de negativa konsekvenserna av att använda narkotika, säger Sara. Mitt arbete handlar bland annat om att ta fram kunskapsunderlag ur aktuell forskning samt att sammanställa underlag för politiska beslut.

Sara samordnar underlagen till regeringen för vidare rapportering till FN:s kontor mot narkotika och brottslighet. Hon deltar även i nationella och internationella nätverk, samordnar nationella data och samarbetar med EU:s narkotikabyrå om rapportering av nya psykoaktiva substanser, intoxikationer och andra underlag för nya psykoaktiva substanser

– Min största utmaning är att förutsättningarna för arbetet ofta ändras snabbt, säger Sara. Det jag gillar mest är den nationella och internationella samordningen, att vi arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål.