Läs mer på www.motesplatssocialhallbarhet.se

I samband med att Folkhälsomyndigheten inrättades 1 januari 2014 beslutades att det behövs systematiska möten och dialoger med de parter som står för verkstan inom folkhälsoområdet: regioner, landsting och kommuner. Det är i detta sammanhang som samarbetet med SKL om Mötesplats social hållbarhet ska ses.

De senaste åren har stora insatser gjorts på regional nivå för att få en tydligare bild av hälsoläget och vad det är som påverkar samhällets hållbarhet. De mest uppenbara exemplen är Malmö stad, Västra Götaland och Östergötland. En viktig inspiratör har WHO:s rapport Closing the Gap in a generation av Sir Michael Marmot varit. Under samma period har samhällsutvecklingen i Sverige och andra länder öppnat upp för fler aktörer på hälso- och välfärdsområdet, och det finns i dag en mångfald av röster i diskussionen om kvalitet, genomförbarhet och tillgänglighet av hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Mer information

Samling för social hållbarhet - minska skillnader i hälsa
Closing the gap in a generation