Organisationsschema Folkhälsomyndigheten GD GD-kansliet FD KV LL MI SH

Insynsråd

Till sitt stöd har generaldirektören (gd) ett insynsråd med högst tio ledamöter utsedda av regeringen. Rådet utövar insyn i verksamheten och ger gd råd. Gd är ordförande i insynsrådet. Rådet har inte några beslutsbefogenheter. Regeringen har förordnat ledamöter i Folkhälsomyndighetens insynsråd från och med den 1 juni 2017 till och med den 31 maj 2020.

Ledamöter i Folkhälsomyndighetens insynsråd

Förutom gd Johan Carlson, som är ordförande, ingår följande personer i rådet:

  • Verksamhetschef Agnetha Fredin, Malmö kommun
  • Landstingsråd Anders Henriksson, Landstinget Kalmar län
  • Riksdagsledamot Isabella Hökmark (M)
  • Direktör Hans Karlsson, Sveriges Kommuner och Landsting
  • Biträdande kommundirektör Per-Ola Lindahl, Upplands Väsby kommun
  • Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, Västra Götalandsregionen
  • Professor Olle Lundberg, Stockholms universitet
  • Landshövding Cecilia Schelin Seidegård, Gotlands län

Organization chart for the Public Health Agency of Sweden (PDF, 120 kB)