Avdelningen ansvarar för fortsatt utveckling av interna arbetssätt inom bland annat ekonomistyrning, verksamhetsuppföljning, arkiv och dokumenthantering, kontorsservicefrågor samt medarbetar- och ledarskapsfrågor inom HR-området.

Avdelningen samordnar myndighetens interna miljöarbete och utvecklar arbetet med jämställdhetsintegrering. Avdelningen ansvarar även för samordning av de strategiska delarna i myndighetens digitaliseringsarbete.

Avdelningen ansvarar också på olika sätt för operativt och strategiskt stöd i kommunikationsfrågor. Vi ansvarar för övergripande policy- och strategifrågor som rör myndighetens interna och externa kommunikation och för digitala kanaler såsom webbplatser och sociala medier. Avdelningen har även ansvaret för växel och reception, samt kris-, risk- och säkerhetsarbetet på myndigheten.

Avdelningen består av sex enheter

  • Enheten för arkiv och kontorsservice
  • Enheten för digitala kanaler och produktion
  • Enheten för ekonomi och upphandling
  • Enheten för HR
  • Enheten för planerad kommunikation
  • Enheten för press och säkerhet.