Avdelningen ansvarar för fortsatt utveckling av interna arbetssätt inom bland annat ekonomistyrning, verksamhetsuppföljning, arkiv och dokumenthantering, kontorsservicefrågor samt medarbetar- och ledarskapsfrågor inom HR-området.

Avdelningen samordnar myndighetens interna miljöarbete och utvecklar arbetet med jämställdhetsintegrering. Avdelningen ansvarar även för samordning av de strategiska delarna i myndighetens digitaliseringsarbete.

Avdelningen ansvarar också på olika sätt för operativt och strategiskt stöd i kommunikationsfrågor. Vi ansvarar för övergripande policy- och strategifrågor som rör myndighetens interna och externa kommunikation och för digitala kanaler såsom webbplatser och sociala medier. Avdelningen har även ansvaret för växel och reception, samt kris-, risk- och säkerhetsarbetet på myndigheten.

Avdelningen består av sju enheter

  • Enheten för arkiv och registratur, enhetschef Britt-Marie Larson
  • Enheten för digitala kanaler och produktion, enhetschef Nilla Selsmo
  • Enheten för ekonomi och upphandling, enhetschef Christina Forss
  • Enheten för HR, enhetschef Marie-Louise Schüssler
  • Enheten för planerad kommunikation, enhetschef Mia Wadman
  • Enheten för press och säkerhet, enhetschef Christer Janson
  • Enheten för reception och kontorsservice, t.f. enhetschef Helena Nygren