Generaldirektör

Generaldirektören är myndighetschef och leder Folkhälsomyndighetens verksamhet.

GD-kansliet

GD-kansliet ansvarar för myndighetens övergripande ledningsstruktur, bland annat ledningsgruppsmöten, beslutsföredragningar för gd, chefsmöten samt insynsrådets möten. Vidare ansvarar kansliet för kontakterna med Regeringskansliet, fördelning av inkomna regeringsuppdrag och remisser samt årsredovisningen. Kansliet stödjer även gd med samordning av övergripande internationellt arbete.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen leder och följer upp verksamhetens resultat och driver utvecklings- och förändringsarbete, men hanterar också operativa frågor. I ledningsgruppen ingår generaldirektören, avdelningschefer och ledningsgruppens sekreterare/samordnare.

Folkhälsomyndighetens ledningsgrupp:

  • Johan Carlson, generaldirektör
  • Anna Bessö, avdelningschef
  • Karin Tegmark-Wisell, avdelningschef
  • Anders Tegnell, avdelningschef och statsepidemiolog
  • Elisabeth Wall Bennet, avdelningschef och kommunikationschef
  • Britta Björkholm, avdelningschef
  • Ingela Berghagen, enhetschef

Ledningsgruppens pressbilder och kontaktinformation