Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT): medel till särskilda utvecklingsprojekt 2018 (PDF, 127 kB)

Alkohol, tobak och spel om pengar: Verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser (PDF, 118 kB)

Hiv/STI-prevention: verksamhetsbidrag till regionala och lokala organisationer (PDF, 141 kB)

Hiv/STI-prevention: Organisations- och verksamhetsbidrag 2018 (PDF, 125 kB)

Psykisk hälsa: barn och unga i migration 2018 (PDF, 331 kB)

Psykisk hälsa: Organisations- och verksamhetsbidrag 2018 (PDF, 110 kB)

Psykisk hälsa och suicidprevention: ideella organisationer 2018 (PDF, 129 kB)

Psykisk hälsa och suicidprevention: transpersoner (PDF, 116 kB)

Psykisk hälsa och suicidprevention: Organisationer som får extra medel (PDF, 209 kB)

Spel: Organisationsbidrag till förebyggande verksamhet i syfte att minska skadeverkningar av överdrivet spelande om pengar (PDF, 120 kB)

Tobak: Organisationsbidrag till tobaksförebyggande verksamhet (PDF, 119 kB)

Tobak: Verksamhetsbidrag till tobaksförebyggande arbete med fokus på barn och ungdomar – ideella organisationer (PDF, 115 kB)