Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT): medel till särskilda utvecklingsprojekt 2019 (PDF, 122 kB)

Förebyggande arbete i syfte att minska tobaksbruket: Organisationsbidrag (PDF, 20 kB)

Förebyggande arbete inom området spel om pengar 2019: Organisationsbidrag (PDF, 116 kB)

Hiv/STI-prevention: projektbidrag regionala konferenser 2019 (PDF, 27 kB)

Hiv/STI-prevention: Organisations- och verksamhetsbidrag 2019 (PDF, 33 kB)

Telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 2019: Verksamhetsbidrag (PDF, 363 kB)

Tilläggsbeslut till organisationsbidrag tobaksförebyggande verksamhet 2019 (PDF, 198 kB)

Psykisk hälsa och suicidprevention: ytterligare medel till ideella organisationer som tidigare beviljats verksamhetsbidrag 2019 (PDF, 116 kB)

Psykisk hälsa och suicidprevention 2019: Verksamhetsbidrag (PDF, 306 kB)

Psykisk hälsa 2019: Organisations- och verksamhetsbidrag (PDF, 278 kB)

Psykisk hälsa och suicidprevention: Projektbidrag för att minska psykisk ohälsa och förebygga suicid bland transpersoner och personer med transerfarenhet (PDF, 25 kB)

Verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar för år 2019: Verksamhets- och projektbidrag enligt förordning (2018:596) (PDF, 38 kB)