Verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 2020

Lyssna

REDOVISNING AV MEDEL: Redovisning av 2020-års medel ska vara inkommen 30 april 2021.

Redovisning

Verksamheter som får bidrag från Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur pengarna har använts.

Redovisning av 2020 års medel ska ha inkommit till Folkhälsomyndigheten senast den 30 april 2021.

Att tänka på vid redovisningen

På myndigheten kommer både handläggare, utredare och ekonomer att granska redovisningen.

Begäran om kompletteringar och förtydliganden avseende återrapporteringen kan därför komma från mer än en person på myndigheten.

Den ekonomiska redovisning som ni lämnar in till oss ska granskas och bestyrkas av en revisor.

Om beviljat bidrag överstiger fem prisbasbelopp (236 500 kr för 2020) krävs granskning och undertecknande av auktoriserad eller godkänd revisor.

Information om revisorsgranskning.

Det är viktigt att läsa hjälptexten innan du fyller i uppgifterna.

Hjälptext

Återredovisning

Anvisningar för återrapporteringen avseende 2020-års medel skickas ut under senast januari 2021.

Beslut om vilka som fick bidrag 2020

Totalt inkom 1 ansökan till myndigheten för motsvarande 15 miljoner kronor. I utlysningen fördelades totalt cirka 15 miljoner kronor till en verksamhet.

OrganisationBeviljat belopp (kr)
Stockholms läns sjukvårdsområde SLSO 15 000 000

Relaterad läsning