Verksamhetsbidrag för hiv/STI-prevention 2020, ideella riksorganisationer

Lyssna

REDOVISNING AV MEDEL: Redovisning av 2020 års medel ska vara inkommen senast 1 februari 2021.

Redovisning av verksamhetsbidrag

Organisationer som får bidrag från Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten skickar ut anvisningar och länk till digital blankett för redovisning och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel. Du kan även nå den digitala blanketten genom att följa länken nedan.

Det är viktigt att läsa anvisningarna innan du fyller i blanketten. Logga in med de inloggningsuppgifter (e-postadress till den person organisationen uppgett som kontaktperson) som användes vid ansökningstillfället. Du kommer automatiskt till rätt formulär som avser er organisations redovisning när du loggat in.

Redovisning av verksamhetsbidrag för 2020 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 februari 2021.

Beslut om vilka som beviljats statsbidrag för 2020

Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av verksamhets- och organisationsbidrag till ideella organisationer på riksnivå enligt förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Syftet med bidraget är att förstärka och komplettera statens, regionernas och kommunernas insatser inom områdena utbildning, information, opinionsbildning och stödjande socialt arbete. Ett annat syfte är att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad. Bidrag kan erhållas för arbete i syfte att bidra till att förebygga spridning av hiv och aids eller andra sexuellt överförda och blodburna sjukdomar samt konsekvenserna av dessa sjukdomar för samhället och den enskilde.

I enlighet med förordningen och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2020 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 21 miljoner kronor till 14 riksorganisationer.

ÄrendenummerOrganisationAnsökt beloppBeviljat belopp
03212-2019 Föreningen Stockholm Gay Life 971 900 480 000
03244-2019 Riksförbundet Kamratföreningarna Oasen 1 403 220 165 000
03452-2019 Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor 350 000 50 000
03459-2019 Förbundet Blödarsjuka i Sverige 90 000 50 000
03464-2019 RFSL 6 618 000 5 920 000
03467-2019 Hiv-Sverige 5 488 708 1 725 000
03472-2019 Läkare i Världen 1 072 752 555 000
03488-2019 Föreningen Gaycamp 230 000 50 000
03495-2019 KCS Kvinnocirkeln Sverige 495 000 370 000
03499-2019 Riksförbundet Noaks Ark 5 915 000 4 950 000
03511-2019 Riksförbundet för Sexuell Upplysning, RFSU 3 653 848 2 220 000
03517-2019 RFSL Ungdom 1 445 400 400 000
03525-2019 Posithiva Gruppen 4 733 000 2 750 000
03531-2019 Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare (RFHL) 2 047 356 865 000

Relaterade dokument

Förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar