Organisationsbidrag för hiv/STI-prevention 2020, ideella riksorganisationer

Lyssna

REDOVISNING AV MEDEL: Redovisning av 2020 års medel ska vara inkommen senast 1 mars 2021.

Redovisning av organisationsbidrag

Organisationer som får bidrag från Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten skickar ut anvisningar och länk till digital blankett för redovisning och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel. Du kan även nå den digitala blanketten genom att följa länken nedan.

Det är viktigt att läsa anvisningarna innan du fyller i blanketten. Logga in med de inloggningsuppgifter (e-postadress till den person organisationen uppgett som kontaktperson) som användes vid ansökningstillfället. Du kommer automatiskt till rätt formulär som avser er organisations redovisning när du loggat in.

Redovisning av organisationsbidrag för 2020 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2021.

Beslut om vilka som beviljats statsbidrag för 2020

Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av verksamhets- och organisationsbidrag till ideella organisationer på riksnivå enligt förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Syftet med bidraget är att förstärka och komplettera statens, regionernas och kommunernas insatser inom områdena utbildning, information, opinionsbildning och stödjande socialt arbete. Ett annat syfte är att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad. Bidrag kan erhållas för arbete i syfte att bidra till att förebygga spridning av hiv och aids eller andra sexuellt överförda och blodburna sjukdomar samt konsekvenserna av dessa sjukdomar för samhället och den enskilde.

I enlighet med förordningen och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2020 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut bidrag till tre riksorganisationer.

ÄrendenummerOrganisationAnsökt beloppBeviljat belopp
03252-2019 Riksförbundet Kamratföreningarna Oasen 315 000 200 000
03508-2019 Riksförbundet hepatit C 100 000 50 000
03512-2019 Posithiva Gruppen 250 000 200 000

Relaterade dokument

Förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar