Projektbidrag för hiv/STI-prevention 2020, regionala och lokala ideella organisationer

Lyssna

REDOVISNING AV MEDEL: Redovisning av 2020 års medel ska vara inkommen senast 1 mars 2021.

Redovisning av projektbidrag

Organisationer som får bidrag från Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten skickar ut anvisningar och länk till digital blankett för redovisning och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel. Du kan även nå den digitala blanketten genom att följa länken nedan.

Det är viktigt att läsa anvisningarna innan du fyller i blanketten. Logga in med de inloggningsuppgifter (e-post adress till den person organisationen uppgett som kontaktperson) som användes vid ansökningstillfället. Du kommer automatiskt till rätt formulär som avser er organisations redovisning när du loggat in.

Redovisning av projektbidrag för 2020 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2021.

Beslut om vilka som beviljats statsbidrag för 2020

Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av verksamhets- och projektbidrag till ideella organisationer på regional och lokal nivå enligt förordning (2018:596) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Syftet med bidraget är att förstärka och komplettera statens, regionernas och kommunernas insatser inom områdena utbildning, information, opinionsbildning och stödjande socialt arbete. Syftet är även att skapa öppenhet om hivinfektion och aids samt att motverka att personer som lever med en sådan infektion eller sjukdom eller deras anhöriga stigmatiseras eller diskrimineras. Bidrag kan erhållas för arbete i syfte att bidra till att förebygga spridning av hiv och aids eller andra sexuellt överförda och blodburna sjukdomar samt konsekvenserna av dessa sjukdomar för samhället och den enskilde.

I enlighet med förordningen och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2020 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 41 miljoner kronor till 35 regionala och lokala organisationer.

Projektbidrag enligt förordning (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.
ÄrendenummerOrganisationSökt beloppBeviljat belopp
3216-2019 Lokal Kamratföreningen Oasen i
Östergötland och Jönköping
213 400 55 000
03445-2019 RFSL Örebro 792 500 750 000
03450-2019 Noaks Ark Norra Norrland 1 498 000 820 000
03487-2019 Föreningen Noaks Ark Östergötland 850 000 775 000
03489-2019 RFSL Piteå älvdal 187 000 125 000
03490-2019 Lokal kamratförening Oasen i
Västmanland och Sörmland
121 312 65 000
03491-2019 RFSL Gävleborg 200 000 100 000
03496-2019 RFSL Västernorrland 250 000 200 000
03509-2019 RFSU Uppsala 1 371 296 900 000
03514-2019 Föreningen Noaks Ark Småland & Halland 330 000 330 000
03515-2019 Föreningen Noaks Ark Småland & Halland 1 387 000 1 000 000
03516-2019 Föreningen Noaks Ark Småland & Halland 395 000 150 000
03520-2019 RFSL Linköping 1 098 700 325 000
03521-2019 RFSL Umeå 236 000 200 000
03523-2019 RFSU Umeå 1 027 162 600 000
03527-2019 RFSL Luleå och norra Norrbottens län 213 000 165 000
03529-2019 Nerikes Internationella Förening 75 300 65 000
03642-2019 RFSL Kronoberg 128 900 90 000

Relaterad information

Förordning (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar