Verksamhetsbidrag enligt förordning (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

ÄrendenummerOrganisationSökt beloppBeviljat belopp
03185-2019 Homan i Göteborg 220 000 65 000
03271-2019 Noaks Ark Stockholm 6 225 000 6 175 000
03449-2019 RFSU Malmö 2 603 316 2 600 000
03453-2019 Noaks Ark Mosaik 2 200 000 600 000
03454-2019 Convictus 1 704 000 1 500 000
03461-2019 RFSL Sjuhärad 757 565 500 000
03462-2019 RFSL Rådgivningen Skåne 4 962 000 3 475 000
03469-2019 Positiva Gruppen Syd 2 337 812 1 900 000
03470-2019 RFSU:s Lokalavdelning i Göteborg 2 864 967 2 100 000
03479-2019 Positiva Gruppen Väst 2 942 024 2 400 000
03497-2019 RFSL Skaraborg 308 000 180 000
03501-2019 Rosengårds Folkets Hus 1 096 000 150 000
03513-2019 RFSL Stockholm 6 153 251 5 975 000
03522-2019 RFSU Stockholm 3 001 506 2 190 000
03526-2019 Posithiva Gruppen 2 264 448 1 900 000
03528-2019 Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland 2 087 400 600 000

Projektbidrag enligt förordning (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

ÄrendenummerOrganisationSökt beloppBeviljat belopp
03216-2019 Lokal Kamratföreningen Oasen i
Östergötland och Jönköping
213 400 55 000
03445-2019 RFSL Örebro 792 500 750 000
03450-2019 Noaks Ark Norra Norrland 1 498 000 820 000
03487-2019 Föreningen Noaks Ark Östergötland 850 000 775 000
03489-2019 RFSL Piteå älvdal 187 000 125 000
03490-2019 Lokal kamratförening Oasen i
Västmanland och Sörmland
121 312 65 000
03491-2019 RFSL Gävleborg 200 000 100 000
03496-2019 RFSL Västernorrland 250 000 200 000
03509-2019 RFSU Uppsala 1 371 296 900 000
03514-2019 Föreningen Noaks Ark Småland & Halland 330 000 330 000
03515-2019 Föreningen Noaks Ark Småland & Halland 1 387 000 1 000 000
03516-2019 Föreningen Noaks Ark Småland & Halland 395 000 150 000
03520-2019 RFSL Linköping 1 098 700 325 000
03521-2019 RFSL Umeå 236 000 200 000
03523-2019 RFSU Umeå 1 027 162 600 000
03527-2019 RFSL Luleå och norra Norrbottens län 213 000 165 000
03529-2019 Nerikes Internationella Förening 75 300 65 000
03642-2019 RFSL Kronoberg 128 900 90 000