ANDT - utveckling av hälsofrämjande och förebyggande arbete 2020

Lyssna

REDOVISNING AV MEDEL: Redovisning av 2020-års medel ska vara inkommen 15 april 2021.

Projektbidrag för lokalt och regionalt hälsofrämjande och förebyggande arbete 2020 inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT) som lystes ut inför 2020 kommer inte att fördelas till nya förberedande projekt eller utvecklingsprojekt. Regeringen har fattat beslut om att tilldela Folkhälsomyndigheten ett lägre anslag 2020 i förhållande till tidigare år. Det innebär att medel kommer endast att fördelas till pågående treåriga utvecklingsprojekt som har sitt sista projektår 2020. Utlysningen av medel för nya projekt avbryts därmed.

Folkhälsomyndigheten fördelar bidrag till fem pågående projekt som har sitt tredje och avslutande projektår 2020.

OrganisationProjektnamnBeviljat belopp
Högskolan Dalarna Jag & min familj 1 091 700
Karolinska institutet Prevention av bensodiazepinberoende i primärvården 1 887 764
Centrum för psykiatriforskning CRAFT som stöd för anhöriga till ungdomar med alkohol och drogproblem 2 038 500
Lekebergs kommun Tobakstriangeln –delaktighet och samverkan för minskat tobaksbruk på skolor 1 453 037
SU, psykologiska institutionen Alkoholpreventiva insatser i arbetslivet-en randomiserad kontrollerad studie 1 968 091

Alla projekt ska redovisas

Redovisning av 2020 års medel ska vara inkommen till Folkhälsomyndigheten senast 15 april 2021.

Det är viktigt att läsa de hjälptexter som finns inlagda i formuläret innan du fyller i uppgifterna. Hjälptexterna hittar du genom att klicka på figuren med frågetecken i anslutning till en fråga.

Logga in med de inloggningsuppgifter som användes vid ansökningstillfället.

Du återrapporterar genom att klicka på denna länk

Du kommer automatiskt till ett formulär för Slutrapportering när du loggat in. Ni ska förutom att inkomma med redovisning även inkomma med en sammanfattande slutrapport och då vill vi gärna att ni använder er av lathund och mall för sammanfattande slutrapport.

Relaterade dokument

Stöddokument hittas i grå ruta.

Kriterier för projektbidrag inom ANDT-området 2020 (PDF, 168 kB)

Hjälptexter till ansökan om projektbidrag för utveckling av hälsofrämjande och förebyggande ANDT arbete 2020, nya projekt (PDF, 322 kB)

Hjälptext till ansökan om projektbidrag för utveckling av ANDT-förebyggande arbete 2020, pågående projekt (PDF, 222 kB)

Läs mer