Organisationsbidrag för spelförebyggande verksamhet 2020

Lyssna

REDOVISNING AV MEDEL: Redovisning av 2020-års medel ska vara inkommen 30 april 2021.

Redovisning

Organisationer som får bidrag från Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur pengarna har använts.

Redovisning av 2020 års medel ska ha inkommit till Folkhälsomyndigheten senast den 30 april 2021.

Att tänka på vid redovisningen

På myndigheten kommer både utredare, handläggare och ekonomer att granska redovisningen.

Begäran om kompletteringar och förtydliganden avseende återrapporteringen kan därför komma från mer än en person på myndigheten.

Den ekonomiska redovisning som ni lämnar in till oss ska granskas och bestyrkas av en revisor.

Om beviljat bidrag överstiger fem prisbasbelopp (236 500 kr för 2020) krävs granskning och undertecknande av auktoriserad eller godkänd revisor.

Information om revisorsgranskning

Det är viktigt att läsa de hjälptexter som finns inlagda i formulärets budgetdel innan du fyller i uppgifterna. Hjälptexterna hittar du genom att klicka på figuren med frågetecken i anslutning till en fråga.

Logga in för att redovisa

Logga in med de inloggningsuppgifter som användes vid ansökningstillfället för 2020 års bidrag. Inloggning kan göras av den person som ni angivit som kontaktperson för 2020 års bidrag.

Har ni problem med inloggning eller andra tekniska problem, skicka e-post till bidrag@folkhalsomyndigheten.se

Till redovisningen

Beslut om vilka som fick bidrag 2020

Totalt inkom tre ansökningar till myndigheten där ideella organisationer sökte organisationsbidrag för motsvarande cirka 9 miljoner kronor. I utlysningen fördelades totalt cirka 3,5 miljoner kronor till tre organisationer.

OrganisationAnsökt belopp (kr)Beviljat belopp (kr)
Spelberoendegruppen 4 124 800 1 500 000
Spelstopp.nu 580 000 100 000
Spelberoendes riksförbund 4 307 000 1 900 000
Totalt 9 011 800 3 500 000

Relaterad läsning