Projektbidrag till ideella organisationer inom området suicidprevention 2020

Lyssna

REDOVISNING AV MEDEL: Redovisning av 2020 års medel inom området suicidprevention ska ha inkommit till Folkhälsomyndigheten senast 26 februari 2021.

Redovisning

Organisationer som får bidrag från Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur pengarna har använts.

Redovisning av 2020 års medel inom området suicidprevention ska ha inkommit till Folkhälsomyndigheten senast den 26 februari 2021.

Att tänka på vid redovisningen

På myndigheten kommer både utredare och ekonomer att granska redovisningen.

Begäran om kompletteringar och förtydliganden avseende återrapporteringen kan därför komma från mer än en person på myndigheten.

Den ekonomiska redovisning som ni lämnar in till oss ska granskas och bestyrkas av en revisor.

Om beviljat bidrag överstiger fem prisbasbelopp (236 500 kr för 2020) krävs granskning och undertecknande av auktoriserad eller godkänd revisor.

Information om revisorsgranskning

Det är viktigt att läsa de hjälptexter som finns inlagda i formulärets budgetdel innan du fyller i uppgifterna. Hjälptexterna hittar du genom att klicka på figuren med frågetecken i anslutning till en fråga.

Projektet bör dokumenteras under hela projekttiden på ett sådant sätt så att resultat och erfarenheter kan spridas till andra, även efter att projektet är avslutat.

När projektet avslutas ska hela projektet sammanställas i en slutrapport.

Logga in för att redovisa

Logga in med de inloggningsuppgifter som användes vid ansökningstillfället för 2020 års bidrag.

Har ni problem med inloggning eller andra tekniska problem, skicka e-post till bidrag@folkhalsomyndigheten.se

Till redovisningen

Beslut om vilka som fick bidrag 2020

Totalt inkom 65 ansökningar till myndigheten, där ideella organisationer sökte projektbidrag för motsvarande cirka 71 miljoner kronor. I utlysningen fördelades totalt cirka 6,5 miljoner kronor till 10 projekt.

Organisation Projektnamn Beviljat belopp (kr)
Betaniastiftelsen Efterlevandestöd vid suicid – Sorgen efter den som inte orkade leva 270 000
Frivilligorganisationen
Agape Göteborg
Suicidprevention genom den aktiva handlingen - En utvärdering av Agape 2017-2020 840 000
Män för jämställdhet (MÄN) Suicidprevention MÄN 805 000
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Anhörigstöd psykisk hälsa 489 284
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Good enough 171 650
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd Grundutbildning efterlevandestöd 817 000
Riksförbundet Hjärnkoll Vi pratar om livet – män 70+ 550 000
Sane - Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation Ökad kunskap om svår PANS och koppling till suicidalitet och allvarliga självskadebeteenden bemötande, diagnos, behandling och suicidprevention 809 922
Suicide Zero Våga fråga E 615 000
Suicide Zero Digitala säkerhetsplaner 1 045 000
Summa fördelade medel 6 412 856

Relaterad läsning