Sammanställning fördelade medel 2020

Lyssna

Verksamhetsbidrag psykisk hälsa och suicidprevention inklusive barn i migration, verksamhetsåret 2020.

OrganisationBeviljat belopp (kr)
1.6miljonerklubben 700 000
Anhörigas Riksförbund 600 000
Autism- och Aspergerförbundet 450 000
Barnrättsbyrån Sverige 600 000
Bris - Barnens rätt i samhället 1 300 000
Drömmen om det goda 500 000
Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar 1 100 000
Fritidsforum - Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgårdar 400 000
Frivilligorganisationen Agape Göteborg 630 000
Förbundet S:t Lukas 1 300 000
Föreningen SHEDO 800 000
Föreningen Tilia 700 000
Föreningen Tillsammans 250 000
Föräldraföreningen Mot Narkotika 550 000
Hej främling! 600 000
Insamlingsstiftelsen Choice 245 000
Insamlingsstiftelsen En Frisk Generation 750 800
Insamlingsstiftelsen Futebol dá força Sverige (FDF) 865 000
LSU - Sveriges ungdomsorganisationer 400 000
Läkare i Världen (Medecins du Monde) Sverige 900 000
Mamma till Mamma 300 000
Maskrosbarn 700 000
Miljöverkstan Flaten 420 000
Mind 4 000 000
MÄN - Män för jämställdhet 1 000 000
nxtME 300 000
Reacta 700 000
RFSL 1 000 000
Riksförbundet Attention 650 000
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare 494 800
Riksförbundet för social och mental hälsa 150 000
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES 1 300 000
Riksförbundet Hjärnkoll 1 000 000
Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor 350 000
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 1 540 000
Rise 400 000
Sane - Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation 800 000
Schizofreniförbundet 400 000
Scouterna 800 000
Stiftelsen Fryshuset 850 000
Stiftelsen Kyrkans SOS 750 800
Stiftelsen Trygga Barnen 500 000
Suicide Zero 1 000 000
Suicidprevention i väst 1 000 000
Svenska Röda Korset 1 550 000
Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund 450 000
Sveriges elevråd - SVEA 275 000
Tjejzonen 900 000
Under Kevlaret 350 000
Summa 37 571 400