Verksamhetsbidrag för hiv/STI-prevention 2021 till ideella riksorganisationer

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE:Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av verksamhets- och organisationsbidrag till ideella organisationer på riksnivå, enligt förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Syftet med statsbidraget är att förstärka och komplettera statens, regionernas och kommunernas insatser genom stöd till organisationerna i deras arbete med utbildning, information, opinionsbildning eller olika former av stödjande socialt arbete. Syftet med statsbidraget är även att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad. Bidrag kan erhållas för arbete i syfte att bidra till att förebygga spridning av hiv och aids eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar samt konsekvenserna av dessa sjukdomar för samhället och den enskilde.

I enlighet med förordningen och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2021 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 21 miljoner kronor till 13 organisationer.

Sammanställning med fördelning av medel

Verksamhetsbidrag enligt förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar för år 2021.

Tabell. Listan över riksorganisationer som beviljats verksamhetsbidrag.
Ärendenummer Organisation Ansökt belopp (SEK) Beviljat belopp (SEK)
03796-2020 Föreningen Stockholm Gay Life 500 000 425 000
03357-2020 Riksförbundet Kamratföreningarna Oasen 802 000 165 000
03814-2020 Förbundet Blödarsjuka i Sverige 70 000 50 000
03771-2020 RFSL 6 425 000 5 920 000
03857-2020 Hiv-Sverige 3 413 000 1 825 000
03874-2020 Läkare i Världen 1 199 000 625 000
03797-2020 Föreningen Gaycamp 225 000  50 000
03859-2020 KCS Kvinnocirkeln Sverige 400 000  370 000
03881-2020 Riksförbundet Noaks Ark 5 310 000 4 950 000
03590-2020 Riksförbundet för Sexuell Upplysning, RFSU 2 649 000 2 220 000
03863-2020 RFSL Ungdom 3 168 000 500 000
03875-2020 Posithiva Gruppen 3 415 000 2 750 000
03884-2020 Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare (RFHL) 1 220 000 750 000

Beslut om vilka som beviljats statsbidrag för 2021

Alla organisationer som ansökt om medel inför 2021 får sitt beslut per post. Utbetalning av beviljade medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Om du har frågor kontaktar du oss via kontaktrutan.

Alla bidrag ska redovisas

Organisationer och verksamheter som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Redovisning av verksamhetsbidrag för år 2021 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 31 januari 2022.