Projektbidrag för hiv/STI-prevention 2021 till ideella organisationer på regional och lokal nivå

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av projektbidrag till ideella organisationer på regional och lokal nivå, enligt förordning (2018:596) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Bidraget kan sökas av regionala och lokala ideella organisationer som bedriver arbete i syfte att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförda och blodburna sjukdomar. Arbetet ska förstärka och komplettera statens, regionernas och kommunernas insatser inom området. Syftet är även att skapa öppenhet om hivinfektion och aids samt att motverka att personer som lever med en sådan infektion eller sjukdom eller deras anhöriga stigmatiseras eller diskrimineras.

Projektbidrag kan sökas av ideella organisationer i hela landet förutom i Stockholms län, Skåne län och Västra Götalands län.

Folkhälsomyndigheten utlyser även verksamhetsbidrag inom detta område. I enlighet med förordningen och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2021 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 41 miljoner kronor för verksamhets- och projektbidrag till regionala och lokala organisationer.

Sammanställning med fördelning av medel

Projektbidrag enligt förordning (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Tabell. Listan över de 18 regionala och lokala organisationer som beviljats projektbidrag.
ÄrendenummerOrganisationSökt belopp (SEK)Beviljat belopp (SEK)
03359-2020 Lokal Kamratföreningen Oasen i Östergötland och Jönköping 135 000 65 000
03811-2020 RFSL Örebro 750 000 750 000
03776-2020 Noaks Ark Norra Norrland 1 485 000 800 000
03729-2020  Noaks Ark Östergötland 775 000  775 000
03854-2020  RFSL Piteå älvdal 140 000  110 000
03723-2020  Lokal kamratförening Oasen i Västmanland och Sörmland 122 000 65 000
03845-2020 RFSL Gävleborg 100 000  90 000
03885-2020 RFSL Västernorrland 225 000 200 000 
03843-2020  RFSU Uppsala 1 662 000 960 000
03821-2020  Föreningen Noaks Ark Småland & Halland 341 000 330 000
03833-2020  Föreningen Noaks Ark Småland & Halland 1 067 000 1 000 000
03822-2020  Föreningen Noaks Ark Småland & Halland 250 000 150 000
03817-2020 Föreningen Noaks Ark Småland & Halland 163 000 100 000
03879-2020 RFSL Linköping 551 000 325 000
03844-2020 RFSL Umeå 200 000 200 000
03839-2020 RFSU Umeå 1 232 000 700 000
03882-2020 RFSL Luleå och norra Norrbottens län 258 000 180 000
03846-2020 Nerikes Internationella Förening 93 000 80 000
03399-2020 Lokal Kamratföreningen Oasen Jämtland 200 000 40 000
03887-2020 Posithiva Gruppen Norr 75 000 45 000
03864-2020 RFSL Kronoberg 98 000 80 000

Beslut om vilka som beviljats statsbidrag för 2021

Alla organisationer som ansökt om medel inför 2021 får sitt beslut per post. Utbetalning av beviljade medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Om du har frågor kontaktar du oss via kontaktrutan.

Alla bidrag ska redovisas

Organisationer och verksamheter som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Redovisning av projektbidrag för år 2021 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2022.

Anvisningar och hjälptext för redovisning av projektbidrag för verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar 2021 (PDF, 694 kB)

Relaterad information

Förordning (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar