Verksamhetsbidrag för hiv/STI-prevention 2021 till ideella organisationer på regional och lokal nivå

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av verksamhetsbidrag till ideella organisationer på regional och lokal nivå, enligt förordning (2018:596) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Bidraget kan sökas av regionala och lokala ideella organisationer som bedriver arbete i syfte att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförda och blodburna sjukdomar. Arbetet ska förstärka och komplettera statens, regionernas och kommunernas insatser inom området. Syftet är även att skapa öppenhet om hivinfektion och aids samt att motverka att personer som lever med en sådan infektion eller sjukdom eller deras anhöriga stigmatiseras eller diskrimineras.

Verksamhetsbidrag kan sökas av ideella organisationer i Stockholms län, Skåne län och Västra Götalands län.

Folkhälsomyndigheten utlyser även projektbidrag inom detta område. I enlighet med förordningen och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2021 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 41 miljoner kronor för verksamhets- och projektbidrag till regionala och lokala organisationer.

Sammanställning med fördelning av medel

Verksamhetsbidrag enligt förordning (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Tabell. Listan över de 17 regionala och lokala organisationer som beviljats verksamhetsbidrag.
ÄrendenummerOrganisationSökt belopp (SEK)Beviljat belopp (SEK)
03501-2020 Homan i Göteborg 129 000  65 000
03191-2020 Noaks Ark Stockholm 6 175 000 5 950 000
03742-2020 RFSU Malmö 2 614 000 2 600 000
03795-2020 Noaks Ark Mosaik 2 085 000 775 000
03798-2020 Convictus 1 700 000 1 600 000
03027-2020 RFSL Sjuhärad 669 000 345 000
 03749-2020 RFSL Rådgivningen Skåne 5 219 000 3 300 000
03840-2020 Positiva Gruppen Syd& 2 550 000 1 850 000
03794-2020 RFSU:s Lokalavdelning i Göteborg 3 314 000 2 100 000
03876-2020 Positiva Gruppen Väst& 2 902 000 2 350 000
03784-2020 RFSL Skaraborg 235 000 180 000
03873-2020 Brukarföreningen Stockholm 430 000 105 000
03860-2020 RFSL Göteborg 1 920 000 1 920 000
03880-2020 RFSL Stockholm 6 201 000 5 950 000
03841-2020 RFSU Stockholm 3 932 000 2 190 000
03886-2020 Posithiva Gruppen 2 273 000 1 900 000
03888-2020 Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland 2 976 000 775 000

Beslut om vilka som beviljats statsbidrag för 2021

Alla organisationer som ansökt om medel inför 2021 får sitt beslut per post. Utbetalning av beviljade medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Om du har frågor kontaktar du oss via kontaktrutan.

Alla bidrag ska redovisas

Organisationer och verksamheter som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Redovisning av verksamhetsbidrag för år 2021 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2022.

Anvisningar och hjälptext för redovisning av verksamhetsbidrag för verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar 2021 (PDF, 696 kB)

Relaterad information

Förordning (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar