ANDT – Projektbidrag för att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande digitala ANDT-arbetet 2021

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av projektbidrag för lokalt och regionalt hälsofrämjande och förebyggande arbete 2021 inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT).

Under covid-19-pandemin har många folkhälsoinsatser ställts om till digitala alternativ och det är viktigt att förstå konsekvenserna av detta, såväl möjligheter som utmaningar. Medel kommer därför att fördelas till lokala och regionala utvecklingsprojekt med fokus på uppföljning av digitala ANDT-förebyggande arbetssätt. Uppföljningen ska beakta jämlikhet i hälsa.

Konsekvenser av covid-19-pandemin på lokalt och regionalt folkhälsoarbete

Projekten ska bidra till ett långsiktigt, socialt hållbart och effektivt kunskapsbaserat förebyggande arbete på området ANDT.

Sammanställning med fördelning av medel

Totalt inkom 13 ansökningar till myndigheten, där ideella organisationer sökt projektbidrag för motsvarande cirka 6,5 miljoner kronor. I utlysningen fördelades totalt cirka 3,2 miljoner kronor till nio projekt.

Alla organisationer som ansökt om medel för 2021 får sitt beslut via e-post. Utbetalning av beviljade medel sker enligt en särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning.

Alla bidrag ska redovisas

De organisationer som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Redovisning av projektbidrag för år 2021 ska ha inkommit till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2022. Samtliga projektledare har under december månad skickats information om redovisningen samt länk till återrapporteringsformulär.

Listan över de nio regionala och lokala organisationer som beviljats projektbidrag

Ärendenummer Organisation Ansökt belopp Beviljat belopp
02161-2021 Skurups kommun 230 000 107 500
02255-2021 Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) 170 000 25 000
02364-2021 STAD 648 000 648 000
02371-2021 Tobaksfakta 632 000 532 350
02372-2021 STAD 552 000 312 000
02375-2021 STAD 511 000 511 000
02376-2021 Verdandi 458 000 393 125
02377-2021 Beroendecentrum Stockholm (SLSO) 350 000 350 000
02378-2021 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm 346 000 346 000
02343-2021 Sölvesborg kommun 250 000 50 000

Läs mer