Psykisk hälsa och suicidprevention – Ytterligare verksamhetsbidrag för ideella organisationer 2021 (tilläggsmedel)

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE. Folkhälsomyndigheten fördelar ytterligare medel i form av verksamhetsbidrag till ideella organisationer som bedriver arbete i syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid, enligt förordning (2020:429) om statsbidrag till ideella organisationer inom området för psykisk hälsa och suicidprevention.

Myndigheten har via ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 (S2021/05130) fått i uppdrag att fördela ytterligare 14 000 000 kronor under 2021 till de organisationer som tidigare beviljats statsbidrag för 2021 års verksamhet i enlighet med förordningen.

Syftet med medlen är att stödja organisationernas arbete under covid-19-pandemin för att möta ökad utsatthet med anledning av utbrottet av covid-19.

Sammanställning med fördelning av medel

Samtliga organisationer som ansökt om ytterligare medel inför 2021 får sitt beslut per post. Utbetalning av beviljade medel sker enligt en särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning.

Alla bidrag ska redovisas

Vid återredovisning av 2021 års verksamhetsbidrag ska beviljade tilläggsmedel redovisas som ett extra femte mål, både avseende ekonomi och aktiviteter. Organisationen ska även lämna en redovisning och analys kring vad tilläggsmedlen inneburit för verksamheten.

Tilläggsmedlen får inte användas för andra ändamål än det som ni ansökt om. Det ska också gå att utläsa av er redovisning hur medlen använts till de insatser ni ansökt om i er tilläggsansökan kopplat till rådande covid-19 situation.

I övrigt ska organisationen uppfylla de krav som framgår av den beslutsbilaga som medföljde beslut daterat 2021-01-04.

Fördelning ytterligare verksamhetsbidrag psykisk hälsa och suicidprevention 2021

OrganisationÄrendenummerAnsökt summaBeviljade tilläggsmedel kronor
Spädbarnsfonden 03730-2020 290 000 140 000
Sveriges Fontänhus Riksförbund 03974-2020 1 885 000 650 000
RFSL 03957-2020 459 000 370 000
Föreningen Tilia 04056-2020 614 721 470 000
Barnrättsbyrån Sverige 03878-2020 300 000 215 000
Tjejzonen 03910-2020 175 000 160 000
Anhörigas riksförbund 03923-2020 552 000 230 000
Under Kevlaret 03929-2020 251 000 235 000
Ericastiftelsen 03943-2020 911 000 180 000
Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund 03944-2020 300 000 250 000
Equmenia 03959-2020 579 000 200 000
Stiftelsen Trygga Barnen 03972-2020 440 000 330 000
Sane - Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation 03973–2020 820 000 220 000
Frivilligorganisationen Agape Göteborg 03976-2020 300 000 240 000
Stiftelsen Fryshuset 03990-2020 2 500 000 950 000
Maskrosbarn 03993-2020 481 673 420 000
Barnens rätt i samhället, Bris 04028-2020 1 544 065 1 220 000
RSMH 04031-2020 425 000 280 000
Suicidprevention i väst 04032-2020 965 328 280 000
Rise 04033-2020 706 200 185 000
Mamma till Mamma 04036-2020 371 000 280 000
Drömmen om det goda 04037-2020 425 000 180 000
MÄN, Män för jämställdhet 04042-2020 596 000 420 000
Reacta 04044-2020 900 000 560 000
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES 04046-2020 484 000 340 000
Suicide Zero 04047-2020 975 000 370 000
Riksförbundet Attention 04051-2020 188 000 170 000
Mind 04054-2020 1 929 320 1 020 000
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 04055-2020 3 315 000 1 400 000
Svenska Röda Korset 04057­-2020 1 000 000 370 000
Förbundet S:t Lukas 04058­2020 647 075 330 000
Miljöverkstan Flaten 04063-2020 126 000 120 000
Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar 04065-2020 904 000 560 000
En Frisk Generation 04067-2020 210 000 190 000
Stiftelsen Kyrkans SOS 04072‐2020 355 320 185 000
Rädda Barnens Riksförbund 04034-2020 401 234 280 000
36 stycken 27 325 936 14 000 000