Hur vet vi att ansökan kommit in till myndigheten och att ni anser att den är komplett?

Om ni ansökt elektroniskt får ni automatiskt ett svarsmeddelande om att ansökan kommit in till Folkhälsomyndigheten. I annat fall får ni ett meddelande via mejl. Vi kontaktar er om underlaget inte är komplett. Samma gäller vid återrapportering.