Jag förstår inte hur jag ska fylla i ansökan, vart vänder jag mig?

Hjälptext finns publicerad på vår webb i anslutning till utlysningen. Om du ansöker elektroniskt finns hjälptext i anslutning till frågan i det elektroniska formuläret.

Har du specifika frågor vänder du dig till den funktionsbrevlåda eller kontaktperson som finns angiven i utlysningen på webbplatsen www.folkhalsomyndigheten.se/statsbidrag/.