Varför får man inte besked innan årsskiftet om man beviljats bidrag?

Det är först sedan myndigheten fått regleringsbrevet för det kommande året som vi vet hur mycket anslag vi kan fördela i bidrag för olika ändamål. Generaldirektören fattar därför beslut efter årsskiftet, vanligtvis i början av januari. Enskilda beslut expedieras med post till bidragstagaren. Vi publicerar även information om fördelningen på vår webb.