Det fungerar inte att lägga in belopp ”Sökt verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten” i budgeten?

Sökt belopp ska anges per delmål. Det summerade beloppet kopieras automatiskt till budgeten.