Vad menas med att organisationen ska redovisa faktiska kostnader?

Faktiska kostnader ska redovisas, oavsett om kostnaderna över- eller understiger beviljat belopp. Faktiska kostnader är de kostnader som leder till en utgift, d.v.s. den summa ni betalat och som framgår av en faktura är den faktiska kostnaden. Oavsett om kostnaden är högre eller lägre än det ni budgeterat för så är det den faktiska utgiften som ska anges.