Vad menas med att organisationen ska särredovisa medel?

Erhållna medel från Folkhälsomyndigheten ska vara särredovisade i organisationens bokföring, d.v.s. åtskilda från övriga medel.