Verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 2019

REDOVISNING AV MEDEL: Redovisning av 2019 års medel ska vara inkommen senast 1 mars 2020.

Redovisning av projektbidrag

Organisationer som får bidrag från Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten skickar ut anvisningar och formulär via e-post för verksamhetsredovisning och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel.
Redovisning av verksamhetsbidrag för perioden januari–december 2019 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2020.

Beslut om projektbidrag

I enlighet med Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2019 har Folkhälsomyndigheten beslutat att fördela sammanlagt 15 000 000 kronor. Syftet med statsbidraget är att förebygga bruk, riskbruk eller beroende av alkohol, tobak och spel om pengar genom att främja tillgången till telefon och webbaserade stödinsatser till personer med denna problematik samt erbjuda stödinsatser till dessa personers närstående.

Lista med beviljade projektbidrag 2019

Status

REDOVISNING AV MEDEL

Sista datum för redovisning:
2020-03-01

Gå till toppen av sidan