Organisationsbidrag för hiv/STI-prevention 2019, ideella riksorganisationer

REDOVISNING AV MEDEL: Redovisning av 2019 års medel ska vara inkommen senast 2 mars 2020.

Redovisning av organisationsbidrag

Organisationer som får bidrag från Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten skickar ut anvisningar och formulär via e-post för redovisning och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel.

Redovisning av organisationsbidrag för 2019 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 2 mars 2020.

Beslut om vilka som beviljats statsbidrag för 2019

Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av verksamhets- och organisationsbidrag till ideella organisationer på riksnivå enligt förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Syftet med bidraget är att förstärka och komplettera statens, landstingens och kommunernas insatser inom områdena utbildning, information, opinionsbildning och stödjande socialt arbete. Ett annat syfte är att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad. Bidrag kan erhållas för arbete i syfte att bidra till att förebygga spridning av hiv och aids eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar samt konsekvenserna av dessa sjukdomar för samhället och den enskilde.

I enlighet med förordningen och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2019 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 21 miljoner kronor till 12 riksorganisationer.

Här finns listan över samtliga riksorganisationer som beviljats medel.

Relaterade dokument

Förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

Gå till toppen av sidan