Redovisning av organisationsbidrag

Organisationer som får bidrag från Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten skickar ut anvisningar och länk till digital blankett för redovisning och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel. Du kan även nå den digitala blanketten genom att följa länken nedan.

Blankett för återredovisning

Anvisningar för ifyllande av blankett (PDF, 553 kB)

Det är viktigt att läsa anvisningarna innan du fyller i blanketten. Logga in med de inloggningsuppgifter (e-postadress till den person organisationen uppgett som kontaktperson) som användes vid ansökningstillfället. Du kommer automatiskt till rätt formulär som avser er organisations redovisning när du loggat in.

Redovisning av organisationsbidrag för 2020 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2021.

Beslut om vilka som beviljats statsbidrag för 2020

Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av verksamhets- och organisationsbidrag till ideella organisationer på riksnivå enligt förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Syftet med bidraget är att förstärka och komplettera statens, regionernas och kommunernas insatser inom områdena utbildning, information, opinionsbildning och stödjande socialt arbete. Ett annat syfte är att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad. Bidrag kan erhållas för arbete i syfte att bidra till att förebygga spridning av hiv och aids eller andra sexuellt överförda och blodburna sjukdomar samt konsekvenserna av dessa sjukdomar för samhället och den enskilde.

I enlighet med förordningen och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2020 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 21 miljoner kronor till 14 riksorganisationer.

Här finns listan över samtliga riksorganisationer som beviljats medel

Relaterade dokument

Förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar