Projektbidrag för regionala konferenser inom hiv/STI-prevention 2019

REDOVISNING AV MEDEL: Redovisning av 2019 års medel ska vara inkommen senast 1 mars 2020.

Redovisning av statsbidrag

Organisationer som får bidrag från Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten skickar ut anvisningar och formulär via e-post för projektredovisning och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel.

Redovisning av projektbidrag för 2019 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2020.

Beslut om statsbidrag

Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela 1 miljon kronor för konferenser som genomförs under 2019. Syftet med medlen är att skapa förutsättningar för samverkan på regional nivå och utveckla det hiv/STI-förebyggande arbetet i Sverige samt att vara ett led i att uppnå målen i regeringens nationella strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Lista med beviljade statsbidrag för regionala konferenser 2019 (PDF, 27 kB).

Gå till toppen av sidan