Projektbidrag för regionala konferenser inom hiv/STI-prevention 2019

ANSÖKAN STÄNGD OCH MEDEL FÖRDELADE: Fördelning av statsbidrag för regionala konferenser för 2019 är nu klar.

Syftet med medlen är att skapa förutsättningar för samverkan på regional nivå och utveckla det hiv/STI-förebyggande arbetet i Sverige samt att vara ett led i att uppnå målen i regeringens nationella strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Beslut om statsbidrag

Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela 1 miljon kronor för konferenser som genomförs under 2019.

Lista med beviljade statsbidrag för regionala konferenser 2019 (PDF, 27 kB).

Utbetalning av ekonomiskt stöd

Utbetalning av ekonomiskt stöd till de som beviljats medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Redovisning av statsbidrag

Organisationer som får bidrag från Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten kommer att skicka ut anvisningar och formulär via e-post för projektredovisning och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel.

Redovisning av projektbidrag för 2019 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2020.

Gå till toppen av sidan