Bidraget kan sökas av regionala och lokala ideella organisationer som bedriver arbete i syfte att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförda och blodburna sjukdomar. Arbetet ska förstärka och komplettera statens, landstingens och kommunernas insatser inom området. Syftet är även att skapa öppenhet om hivinfektion och aids samt att motverka att personer som lever med en sådan infektion eller sjukdom eller deras anhöriga stigmatiseras eller diskrimineras.

Verksamhetsbidrag kan sökas av ideella organisationer i Stockholms län, Skåne län och Västra Götalands län.

Folkhälsomyndigheten utlyser även projektbidrag inom detta område. I enlighet med förordningen och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2020 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 41 miljoner kronor för verksamhets- och projektbidrag till regionala och lokala organisationer.

Här finns listan över de 17 regionala och lokala organisationer som beviljats verksamhetsbidrag.

Beslut om vilka som beviljats statsbidrag för 2020

Alla organisationer som ansökt om medel inför 2020 får sitt beslut per post. Utbetalning av beviljade medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Om du har frågor hittar du kontaktuppgifter i kontaktrutorna.

Alla bidrag ska redovisas

Organisationer och verksamheter som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Redovisning av verksamhetsbidrag för år 2020 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2021.

Relaterad information

Förordning (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar