Syftet med bidraget är att förstärka och komplettera statens, landstingens och kommunernas insatser inom områdena utbildning, information, opinionsbildning och stödjande socialt arbete. Ett annat syfte är att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad. Bidrag kan erhållas för arbete i syfte att bidra till att förebygga spridning av hiv och aids eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar samt konsekvenserna av dessa sjukdomar för samhället och den enskilde. Totalt fördelas varje år 21 miljoner kronor.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 4 september 2018. Besked om beslut kommuniceras i januari 2019.

Verksamhetsbidrag söks digitalt och organisationsbidrag på Word-blankett.

Relaterade dokument

Förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

Nationell strategi mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar

Hjälptext verksamhetsbidrag (PDF, 579 kB)

Hjälptext organisationsbidrag (PDF, 545 kB)

Vilka kan söka bidragen

Statsbidrag kan tilldelas riksorganisationer och organisationer som är av riksintresse och ska användas så att det får så stor effekt och nytta som möjligt för prioriterade preventionsgrupper och insatsområden. Organisations- och verksamhetsbidrag är avsedda för verksamheter eller insatser som inte är tydligt tidsbegränsade eller av tillfällig natur.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag kan sökas för att bedriva målinriktad verksamhet i syfte att komplettera och förstärka statens, landstingens och kommunernas insatser enligt ovan. För att en organisation ska kunna ansöka om verksamhetsbidrag krävs att organisationen har som ett av sina delmål att bidra till att förebygga eller minska konsekvenserna av hiv/aids och andra sexuellt överförda eller blodburna sjukdomar.

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag finansierar en organisation vars huvudsakliga verksamhet syftar till att förebygga hiv/aids eller andra sexuellt överförda eller blodburna sjukdomar. Organisationsbidrag är ett basbidrag för organisationens existens. Organisationsbidrag beviljas inte om organisationen redan har organisationsbidrag från annat håll.

Kriterier

Övergripande kriterier för Folkhälsomyndigheten

Redovisning

Organisationer och verksamheter som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts.

Redovisning av verksamhetsbidrag och organisationsbidrag för år 2019 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 februari 2020.

Sexuell hälsa och hivprevention

Läs mer om vårt uppdrag inom området Sexuell hälsa och hivprevention