Nu kan ideella riksorganisationer söka organisations- och verksamhetsbidrag för hiv/STI-prevention 2019

ANSÖKAN STÄNGD OCH MEDEL FÖRDELADE. För 2019 har Folkhälsomyndigheten fördelat medel till 12 riksorganisationer som arbetar med hiv/STI-prevention.

Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av verksamhets- och organisationsbidrag till ideella organisationer på riksnivå enligt förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Syftet med bidraget är att förstärka och komplettera statens, landstingens och kommunernas insatser inom områdena utbildning, information, opinionsbildning och stödjande socialt arbete. Ett annat syfte är att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad. Bidrag kan erhållas för arbete i syfte att bidra till att förebygga spridning av hiv och aids eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar samt konsekvenserna av dessa sjukdomar för samhället och den enskilde.

I enlighet med förordningen och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2019 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 21 miljoner kronor till 12 riksorganisationer.

Här finns listan över samtliga riksorganisationer som beviljats medel.

Beslut om vilka som beviljats statsbidrag för 2019

Alla organisationer som ansökt om medel inför 2019 får sitt beslut per post. Utbetalning av beviljade medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Om du har frågor kontakta Kenneth Kaartinen, 010-205 21 35 eller Matilda Löfström, 010-205 22 75.

Alla bidrag ska redovisas

Bidragen ska återredovisas. Vi skickar ut anvisningar till alla som har fått bidrag om hur och när verksamheten och ekonomin ska redovisas. Verksamhetsbidrag för 2019 ska redovisas senast 31 januari 2020. Organisationsbidrag för 2019 ska redovisas senast 1 mars 2020.

Relaterade dokument

Förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

Gå till toppen av sidan