Beslut om vilka som erhållit statsbidrag för 2018

Här finns listan över samtliga organisationer som beviljats medel (PDF, 125 kB)

Alla organisationer som ansökt om medel inför 2018 har fått sitt beslut per post. Utbetalning av beviljade medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning.

Alla bidrag ska redovisas

Bidragen ska återredovisas. Vi skickar ut anvisningar till alla som har fått bidrag om hur och när verksamheten och ekonomin ska redovisas. Preliminärt ska 2018 års medel återredovisas senast den 31 januari 2019.

Om bidraget

Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av verksamhets- och organisationsbidrag till ideella organisationer på riksnivå enligt förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Syftet med bidraget är att förstärka och komplettera statens, landstingens och kommunernas insatser inom områdena utbildning, information, opinionsbildning och stödjande socialt arbete. Ett annat syfte är att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad. Bidrag kan erhållas för arbete i syfte att bidra till att förebygga spridning av hiv och aids eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar samt konsekvenserna av dessa sjukdomar för samhället och den enskilde.

I enlighet med förordningen och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2018 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 21 miljoner kronor till 14 organisationer.

Relaterad information

Förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar